Servisné práce:


Servisné práce u zákazníka - (suma za každú začatú 1/2 hodinu)

Servisné práce u zák. mimo prac. hodín - (suma za každú začatú 1/2 hodinu)

Servisné práce u zák. počas víkendov - (suma za každú začatú 1/2 hodinu)

Výjazd technika v rámci mesta Zvolen

Výjazd technika mimo mesta Zvolen - (suma sa účtuje za km tam a späť)

Okamžitý výjazd technika (ak zákazník trvá na okamžitom výjazde)


Ostatné servisné práce:


Inštalovanie a preínštalovanie Windows (vrátane ovládačov a OEM software)

Príplatok pri nedodaní ovládačov k preinštalovaniu Windows

Zálohovanie dát na disk do 5 GB

Zálohovanie dát na disk za každých ďaľších začatých 5 GB

Diagnostika

Čistenie PC od prachu a nečistôt


Paušálne servisné práce:


Presná cena servisnej zmluvy bude dohodnutá u zákazníka podľa konkrétneho hardware a software.
Orientačné ceny podľa počtu PC, ceny sú účtované bez DPH za mesiac:

Ceny bez DPH


10,00 €

15,00 €

20,00 €

0,00 €

0,20 €

15,00 €
30,00 €

10,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

Ceny s DPH


12,00 €

18,00 €

24,00 €

0,00 €

0,24 €

18,00 €
36,00 €

12,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €


   1 pc - 30,00€

2-3 pc - 90,00€

4-6 pc - 180,00€

7-9 pc - 270,00€


Sme platcami DPH.