Dlhodobá spolupráca s firmou Globus Zvolen s.r.o. spočíva v komplexnom poskytovaní servisných prác v oblasti IT. Spravujeme viac ako 40 počítačov s príslušenstvom. Jedná sa o práce s Hardware (skladanie PC, čistenie tlačiarní, upgrade komponentov...) ako aj Software (inštalácie operačných sytémov, odstraňovanie vírusov, konfigurácie DSL routrov a WiFi zariadení, záchrana dát...)


Služby IT a servisovanie počitačov a serverov vo firme. Správa lokálnej LAN ako aj VPN pripojení. Servisné služby spojené s prevádzkou systémov ELSA a DEAS, aj ich pravidelné updatovanie a zálohovanie dát. Využívanie vzdialeného prístupu pre okamžité riešenie vzniknutých problémov.


 Zapezpečujeme bezproblémovú prevádzku siete predajní, vykonávame pravidelnú údržbu a kontrolu počítačov. Poskytujeme telefonickú podporu pre zamestnancov a prípadné komplikácie riešime na diaľku. Zabezpečujeme servis registračných pokladní a správu predajných systémov. Dodávame hardware a software pri otváraní nových predajní.


Bežné úkony spojené s prevádzkou počítačov, správa servera a udržiavanie bezdrôtového internetového pripojenia pre návštevníkov penziónu. Pravidelná antivírusová kontrola počítačov a udržiavanie aktualizácií operačných systémov. Zabezpečenie hotline telefonickej podpory, ako aj prípadných výjazdov 24 hodín denne.


Práce pri otváraní nových predajní, ako sú inštalácie LAN a telefónnych rozvodov, zapojenie riadiacich počítačov a pokladní, konfigurácie DSL routrov pre pripojenie k internetu a iné nevyhnutné úkony. Zabezpečenie rýchleho odstránenia problémov pri prevádzke predajne, ako sú napríklad poruchy tlačiarní, problémy pri výpadkoch elektrickej energie, ale aj preinštalovanie systému pri vážnejšom poškodení.


Niekoľko ďaľších klientov:
MHM Autoimport s.r.o.
Bankobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Agrobon Zvolen s.r.o.
AQUA trade Slovakia s.r.o. 
I.L.M. s.r.o. 
N.R.M. AUTO s.r.o. 
PRO-GRAPHICS, spol. s r.o. 
REMOS Zvolen, s.r.o.
SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Pavel Klačko - Hutné výrobky
Danica Klesniaková SMUTA
regionPRESS, s.r.o.
STANSERVIS, s.r.o. 
VALTEC spol.s r. o.

Vamis Group s.r.o.

Logro s.r.o. 
Súkromné osoby z dôvodu ochrany osobných údajov neuvádzame.

Niečo z našej produkcie:


Ponúkame aj fotografické a kamerové služby, pozrite si viac:Partneri: